Zakładanie archiwów

Każde przedsiębiorstwo lub instytucja wytwarza różnego rodzaju dokumentację, która przez wyznaczony ustawowo czas powinna być przechowywana w odpowiedni sposób i w dostosowanym do tego miejscu. Obecnie ustawodawca przewiduje sankcje za nienależyte przechowywanie np. dokumentacji pracowniczej i księgowej.

image
image

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie organizowania archiwów zakładowych oraz składnic akt. Obejmuje ona opracowanie projektu organizacyjnego archiwum, stworzenie opisu urządzenia i wyposażenia archiwum według norm Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zasad profilaktyki archiwalnej i ochrony zasobu archiwalnego, a także normy ISO 11799 stanowiącej międzynarodowy standard w dziedzinie warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych. Oferujemy również opracowanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych usprawniających działalność takiego archiwum.

Klient zyskuje pewność, że archiwum zostało przygotowane wedle obowiązujących przepisów prawa archiwalnego.