Geoinformacja

System informacji geograficznej (GIS, z ang. Geographic Information System) to narzędzie informatyczne służące do zarządzania, analizy i wizualizacji danych geograficznych. Systemy GIS wykorzystują różne rodzaje danych geograficznych, takie jak mapy, zdjęcia satelitarne, modele numeryczne terenu, dane pomiarowe, a także informacje pozyskiwane z GPS. Mogą być stosowane w różnych dziedzinach, w tym w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu zasobami naturalnymi, badaniach geologicznych, ochronie środowiska, nawigacji i logistyce, a także w administracji publicznej i rządowej.

image
image

Zastosowanie rozwiązań geoinformatycznych w usługach archiwalnych to wejście na wyższy poziom prezentowania informacji przestrzennych. Nasze usługi uwzględniają szeroki zakres rozwiązań w tym pozyskiwanie, opracowanie cyfrowe, analizę zasobów przestrzennych, mapowanie i dokumentację elementów dziedzictwa kulturowego, wizualizację lokalizacji inwestycji czy wspomaganie badań stanu prawnego nieruchomości.

Wykonujemy georeferencje zeskanowanych map analogowych i wektoryzacje ich treści, a także analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS. Specjalizujemy się w odtwarzaniu i badaniu zmian zachodzących w przeszłości m.in. zagospodarowania terenu dla potrzeb badań rynku nieruchomości.