Verba volant scripta manet

Poznaj Archdigital

Żyjemy w czasach słowa pisanego. Niezliczone, myśli, analizy, raporty, plany, projekty, faktury, wszystko to zapisujemy w postaci dokumentów. Są one świadectwem naszych wysiłków, ambicji i zamierzeń. Od czasu wynalezienia druku przez Guttenberga świat nieustannie wytwarza dokumenty, które towarzyszą ludzkości stając się znakiem rozpoznawczym całej cywilizacji. 
Archdigital powstało z myślą aby wspierać nowoczesny biznes w pracy z dokumentami. Ich profesjonalnego uporządkowania, zabezpieczenia, digitalizacji, organizacji, a także bezpiecznego niszczenia w myśl zasady Serva ordinem et ordo te servabit  (zachowaj porządek a porządek cię zachowa). 
image
image
image

Ludzie

Joanna Napierała

Joanna Napierała – historyk, archiwista, geoinformatyk. Założycielka oraz CEO Archdigital.    

Absolwentka i doktorantka historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, studiów podyplomowych z geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz Akademii Menadżerskiej – Nowoczesne Praktyki Zarządzania Firmą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wykształcenie wyższe z zakresu archiwistyki oraz ukończony kurs kancelaryjno- archiwalny I i II stopnia. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje w ramach szkoleń organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Od 12 lat z sukcesami współpracuje z archiwami, instytucjami kultury i pożytku publicznego oraz organami samorządowymi w zakresie archiwizacji, nadzoru nad obiegiem dokumentacji i opieki nad zasobem.

Od roku 2012 r. współpracuje z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a od 2017 r. z Archiwum Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie kwerend archiwalnych oraz opieki nad zasobem archiwalnym.

Specjalizuje się w wykonywaniu kwerend własnościowych oraz Legal due diligence nieruchomości z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) do celów biznesowych, rewindykacyjnych i odszkodowawczych na zlecenie kancelarii prawnych, firm, spółek oraz instytucji wyznaniowych.

Jest członkiem poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, Pracowni Geoinformacji Historycznej KUL oraz konsultantem merytorycznym platformy internetowej polegli1939.pl, indeksującej dane osobowe, oraz dane przestrzenne o miejscach pochówków żołnierzy poległych podczas walk Kampanii Wrześniowej w 1939 r.

Autorka artykułów o tematyce historycznej, z zakresu archiwistyki i genealogii, oraz wystaw historycznych. Współpracuje z poznańskim oddziałem telewizji polskiej TVP 3 w zakresie przygotowywania programu promującego historie Wielkopolski „Historia każdego dnia” oraz „Wielkopolska Każdego Dnia”.

Laureatka nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla młodych archiwistów, przyznawanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.