Genealogia spadkowa

To sprofilowanie poszukiwania genealogiczne. Wykonuje się je w przypadku dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, gdy dane osób zainteresowanych w sprawie spadkowej są niepełne lub krąg osób – uczestników postępowania spadkowego pozostaje nieznany. Zebranie lub ustalenie danych o osobach uczestniczących w sprawie spadkowej następuje na żądane sądu lub prywatne zlecenie zainteresowanych osób albo ich pełnomocników, w tym profesjonalnych kancelarii prawnych.

Wykonujemy wszechstronną kwerendę, kompletujemy informacje i dokumenty niezbędne do ustalenia rodowodu zmarłego oraz jego bliskich w linii prostej lub bocznej bez względu na sposób powołania do spadku.

image
image

Poszukiwania prowadzone są w archiwach państwowych, wyznaniowych i prywatnych, w bibliotekach, instytucjach naukowych oraz w instytucjach administracji państwowej.

Efektem badania jest komplet informacji potwierdzających wywód wstępnych i zstępnych, wraz z analizą genealogiczną. W ramach usługi oferujemy również tłumaczenie zwykłe i przysięgłe.

Usługa kierowana jest szczególnie do kancelarii prawnych, sądów, organów administracji publicznej oraz osób fizycznych, którym zależny na wyczerpującej kwerendzie do celów postępowania spadkowego.