Audyt dokumentów

Audyt posiadanej dokumentacji pozwala określić m.in. status oraz przeznaczenie posiadanych dokumentów pod względem prawnym. To podstawowa usługa, którą wykonujemy aby określić potrzeby naszych Klientów związane z posiadanym zasobem dokumentów.

Porządkowanie akt

Porządkujemy dokumentację archiwalną kategorii A, niearchiwalną kategorii B, dokumentację techniczną i kadrową. Dzięki usłudze materiały zostają odpowiednio sklasyfikowane, zewidencjonowane a te, których okres przechowywania minął są wydzielane do brakowania i niszczone.

Zakładanie archiwów

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie tworzenia archiwów zakładowych lub składnic akt w przedsiębiorstwach prywatnych lub instytucjach państwowych i samorządowych oraz NGO według norm Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Zasad Profilaktyki Archiwalnej.

Poszukiwania i kwerendy

Profesjonalne kwerendy obejmują poszukiwania dokumentów oraz informacji znajdujących się w publicznych i prywatnych archiwach oraz innych zbiorach. Nasze usługi adresujemy przede wszystkim do kancelarii prawnych oraz innych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem danych pochodzących ze źródeł archiwalnych.

Genealogia spadkowa

Celem usługi jest odnalezienie wszystkich danych niezbędnych do ustalenia linii prostej i bocznej przodków. Usługa ta jest adresowana szczególnie do kancelarii prawnych, sądów, organów administracji publicznej oraz osób fizycznych, którym zależny na wyczerpującej kwerendzie do celów postępowania spadkowego.

Geoinformacja

Wykonujemy kalibracje i wektoryzacje zeskanowanych map analogowych a także analizy przestrzenne (GIS - Geographical Information System), w tym analizy zmian zachodzących w przeszłości na badanym obszarze, odtwarzanie zmian zagospodarowania terenu dla potrzeb badań rynku, konkurencji lub analiz przestrzennych.

Digitalizacja

Wkrótce więcej informacji.

Cyfrowe archiwum

Wkrótce więcej informacji.

Niszczenie dokumentów

Wkrótce więcej informacji.