Audyt dokumentów

Audyt dokumentacji Klienta pozwala określić m.in. status oraz przeznaczenie dokumentów pod względem prawnym, oraz ich przydatność dla potrzeb bieżącej działalności oraz archiwizacji. To podstawowa usługa, którą wykonujemy, aby określić potrzeby naszych Klientów związane z posiadanym zasobem dokumentów. W trakcie audytu zapoznajemy się z dokumentacją jej rodzajem, stanem oraz obszernością. Audyt pozwala znaleźć najdogodniejsze rozwiązania dla Klienta, zaplanować pracę naszego zespołu, a także umożliwia oszacowanie kosztów oraz określenie terminu realizacji zlecenia.

image